Miễn trách nhiệm

 1. Công ty C88Bet không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính kịp thời về nội dung các trang web được kết nối với một trang web bên ngoài.
 2. Sử dụng mạng lưới này để cá cược có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân ở một số quốc gia. Công ty C88Bet không có ý định áp dụng mạng lưới này cho những cá nhận ở một quốc gia mà hoạt động cá cược là bất hợp pháp.
 3. Người chơi phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Người chơi chịu hết mọi rủi ro và lợi nhuận, được thể hiện từ mối quan tâm của quý khách cũng như sự hiểu biết và hỗ trợ của quý khách đối với Công ty C88Bet. Người chơi cần xác nhận rằng điều khoản này là hợp pháp và khả thi.
 4. Trò chơi trực tuyến và không trực tuyến là hợp pháp dựa theo một số quy tắc pháp luật. Công ty không khuyến khích bạn tham gia vào các dịch vụ của Công ty C88Bet nếu nó không hợp pháp theo quy định cờ bạc của pháp luật địa phương. Ở một số quốc gia, đặt cược được xem là hành vi bất hợp pháp. Người chơi có trách nhiệm đảm bảo rằng bất cứ lúc nào hành vi cá cược của bạn là hợp pháp tại nơi cư trú. Công ty C88Bet và các đối tác, nhân viên và đại lý liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kì vi phạm pháp luật địa phương của quý người chơi.
 5. Người chơi phải đáp ứng được độ tuổi pháp lý ( giới hạn độ tuổi hợp pháp tại khu vực cư trú của quý khách) và sử dụng dịch vụ Công ty C88Bet mà không vi phạm pháp luật địa phương. Nếu chúng tôi phát hiện người chơi nào dưới 18 tuổi, Công ty C88Bet có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản trò chơi có liên quan và không hoàn lại tiền. Quý khách nên thiết lập tài khoản máy tính để tránh trẻ em tiếp cận với trò chơi. Chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng Công ty C88Bet và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ hành vi vi phạm nào phát sinh từ người chơi.
 6. Quý người chơi khi tham gia vào các dịch vụ của Công ty C88Bet , nếu có gặp sự cố về bất cứ trò chơi, phần mềm, thông tin, hoặc sự cố kĩ thuật, các vấn đề về mạng…( vệ tinh kém, mạng yếu, gián đoạn…) do sơ suất của con người gây ra. Công ty C88Bet và các đối tác, nhân viên, đại lý liên quan không chịu trách nhiệm.
 7. Công ty C88Bet và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không phân phối kịp thời các dịch vụ và thông tin do bên thứ ba cung cấp.
 8. Công ty C88Bet luôn cố gắng hết sức để cung cấp cho quý người chơi các dịch vụ an toàn nhất, chất lượng cao nhất và đáng tin cậy nhưng không đảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác, cũng như sự ổn định của dịch vụ khi có sự tấn công của virus hoặc sâu máy tính.
 9. Công ty C88Bet có quyền đỉnh chỉ, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ ngay lập tức hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho người chơi. Công ty C88Bet và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.
 10. Người chơi nên duy trì trò chơi có kết nối ổn định với Công ty C88Bet. Công ty C88Bet và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm cho các trò chơi, thông tin phản hồi , cũng như các trò chơi miễn phí bị ngắt kết nối bảo vệ do mạng lưới của người chơi bất ổn chỉ vì muốn trả lại tiền cược ban đầu.
 11. Nếu người chơi cố ý hoặc không cố ý hay tiết lộ thông tin tài khoản để bên thứ ba đánh cắp tài khoản trò chơi của quý khách dưới bất cứ hình thức nào, tất cả các thiệt hại người chơi phải tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng Công ty C88Bet và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.
 12. Công ty C88Bet luôn có quyết định cuối cùng trong bất cứ trường hợp nào.